Cjenik usluga

Osnovni cjenik usluga

Superspecijalistički konzilij s video analizom koronarografije 600
Ritmološki pregled i konzutalcije 1200
Pedijatrijski kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije (bez UZV srca) 500
Optimizacija CRT uređaja 1200
Kontrola nalaza i korekcija terapije 400
Kontrola i reprogramiranje elektrostimulatora srca 920
Kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije (bez UZV srca) 450
Kardiološka konzultacija (second opinion) bez videoanalize koronarografije 500
Kardiološka konzultacija 300
Kardiokirurška konzultacija 1.300,00
Holter-24 satni EKG 920
Holter krvnog tlaka (24h) 400
Fetalna ehokardiografija 1.200,00
Ergometrija 920
EKG s očitanjem 210
Ehokardiogram ( 2D,M-mode, Pulsni Doppler, CW Dopler, Color Doppler) 920
Doppler renalnih arterija 450
Color Doppler vena donjih ekstremiteta (oba) 450
Color Doppler karotida obostrano 550
Color Doppler arterija donjih ekstremiteta (oba) 450