Cjenik usluga

Osnovni cjenik usluga

Superspecijalistički konzilij interv. kardiologa (second opinion) s video analizom koronarografije 200 €
Ritmološka konzultacija 180 €
Pedijatrijski kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije (bez UZV srca) 100 €
Optimizacija CRT uređaja 200 €
Kontrola nalaza i korekcija terapije 100 €
Kontrola i reprogramiranje elektrostimulatora srca 150 €
Kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije (bez UZV srca) 100 €
Kardiološka konzultacija bez pregleda i pretraga 100 €
Kardiološka konzultacija (second opinion) bez videoanalize koronografije 100 €
Kardiokirurška konzultacija 200 €
Holter-24 satni EKG 150 €
Holter krvnog tlaka (24h) 80 €
Fetalna ehokardiografija 200 €
Ergometrija 150 €
EKG s očitanjem 50 €
Ehokardiogram ( 2D,M-mode, Pulsni Doppler, CW Dopler, Color Doppler) 150 €
Doppler renalnih arterija 100 €
Color Doppler vena donjih ekstremiteta (oba) 100 €
Color Doppler karotida obostrano 100 €
Color Doppler arterija donjih ekstremiteta (oba) 100 €