Cjenik usluga

Osnovni cjenik usluga

Superspecijalistički konzilij s video analizom koronarografije 500
Pedijatrijski kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije 450
Kontrola nalaza i korekcija terapije 250
Kontrola i reprogramiranje elektrostimulatora srca 840
Kardiološki pregled, EKG, mišljenje i prijedlog terapije 400
Kardiološka konzultacija bez videoanalize koronarografije 400
Kardiokirurška konzultacija 1.200,00
Holter-24 satni EKG 840
Holter krvnog tlaka (24h) 400
Fetalna ehokardiografija 1.100,00
Ergometrija 840
EKG s očitanjem 190
Ehokardiogram ( 2D,M-mode, Pulsni Doppler, CW Dopler, Color Doppler) 840
Color Doppler vena donjih ekstremiteta (oba) 400
Color Doppler karotida obostrano 500
Color Doppler arterija donjih ekstremiteta (oba) 400