Stručni tim

Prof. dr. sc. Aleksander Ernst, FACC, FACA

prof.Ernst-1

Stručni rukovoditelj poliklinike je prof.dr.sc. Aleksander Ernst, redoviti profesor interne medicine i kardiologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof.dr. sc. A. Ernst doktorirao je 1985. godine s temom iz područja kontrastne ehokardiografije s  kojom je stekao i internacionalnu reputaciju.

Autor je mnogobrojnih originalnih znanstvenih publikacija  objavljenih u najrenomiranijim američkim kardiološkim časopisima, poglavlja u znanstvenim knjigama i udžbenicima publiciranim u inozemstvu i u nas. 1988-1989 g. kao dobitnik prestižne J. Fogarty-jeve međunarodne nagrade (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, U.S.A.) boravio je godinu i pol dana na stručnom i istraživačkom usavršavanju (International Research Fellow) na Department of Cardiology,  Strong Memorial Hospital, University of Rochester, Rochester, New York, U.S.A. Posljednjih dvadesetak godina prof.dr. sc. A. Ernst radi na sveučilišnoj Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb - Rebro kao pročelnik Zavoda za ishemijsku bolest srca  Klinike za bolesti srca i krvnih žila i u Laboratoriju za kateterizaciju srca i intervencijsku kardiologiju.

Redovni  je član Američkog kardiološkog koledža (Fellow of the American College of Cardiology), Američkog angiološkog koledža (Fellow of the American College of Angiology), Europskog kardiološkog društva (European Society of Cardiology), Europskog društva za perkutane koronarne intervencije (European Association of Percutaneous Coronary Interventions), član Training & Education Committee of the European Association of Percutaneous Coronary Interventions i Predsjednik Radne grupe za intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga  kardiološkog društva te član mnogih drugih domaćih i stranih profesionalnih i znanstvenih udruženja. Recenzent je prestižnog intervencijskog  kardiološkog časopisa Catheterization & Cardiovascular Interventions te član Editorial Board-a  časopisa Journal of Invasive and Interventional Cardiology.

Organizator je i aktivni učesnik mnogih domaćih i internacionalnih  kardioloških znanstvenih i stručnih skupova (CROINTERVENT, Dubrovnik Cardiology Highlights, PCR-Paris, TCT- Washington, San Francisco, Miami  - International Advisory Board)

Uža specijalnost prof.dr. sc. A. Ernsta je područje invazivne i intervencijske kardiologije, ehokardiografija i klinička kardiologija.

Prof. dr. sc. Ivan Malčić

prof.Malcic-1

Prof.dr.sc. Ivan Malčić rođen je 24. svibnja 1951 god. Studij medicine završio je  u    Zagrebu 1975 god.  Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1982 god. 1986 god. doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata dobitnik je prestižne Humboldtove stipendije 1987-88 i 1995.1996 god. postaje supspspecijalist iz pedijatrijske kardiologije i reumatologije. Aktivni je predstojnik Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Malčić je također i voditelj Referentnog centra za pedijatrijsku kardiologiju Republike Hrvatske. Publicirao je brojne stručne i znanstvene radove u zemlji i inozemstvu te bio sudionik mnogih domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova.

Prof. Malčić je jedan od najpoznatijih dječjih kardiologa u Hrvatskoj,  jednako ekspertan u neinvazivnoj i invazivnoj  i  intervencijskoj dječjoj kardiologiji. Poseban interes prof. Malčića leži na području fetalne ehokardiografije i jedan je od rijetkih fetalnih ehokardiografičara u nas.

Prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, FESC, CCDS

MLB-1

Zaposlena u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro od 1992.g.. Od 2010.g. je izvanredni profesor  pri Katederi za internu medicinu, u kumulativnom radnom odnosu, a od 2003. pročelnica Polikliničkog odjela Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Rebro, KBC Zagreb i voditeljica Radne skupine za elektrostimulaciju srca KBC-a.  2006. postala je viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

1988. Diplomirala je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992.g obranila magistarski rad, a 2000.doktorsku disertaciju. 2001. Položila je  NASPExAM, ispit kojeg organizira “North American Society for Cardiac Pacing and Electrophysiology”, te prva ( i jedina) u Hrvatskoj stekla certifikat “Special Competency in Cardiac Pacing and Cardioversion Defibrillation” (CCDS).Usavršavala se u St.George’s Hospital (2001.) i na Hammersmith Hospital (2002.) u Londonu.

Od  2002.  do danas uključena u projekt: “ Tkivni Doppler u procjeni globalne i regionalne dijastoličke  funkcije”.  2001.g. stekla diplomu «European Cardiologist», a 2004. izabrana je za Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Članica je mnogih stručnih društava: Hrvatsko kardiološko društvo (tajnica od 2003-2005), European Society of Cardiology, Heart Rhythm Society (prije: North American Society of Cardiac Pacing and Electrophysiology (NASPE) – redoviti član, Udruženje za ehokardiografiju pri Europskom kardiološkom društvu Udruženje za ritmologiju pri Europskom kardiološkom društvu, Hrvatsko drustvo za aterosklerozu, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko internističko društvo, Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim kongresima, a na više njih bila je pozvani predavač, također je autor i koautor na više od stotinu radova iz područja kardiologije i farmakologije.

Uža specijalnost Prof. Lovrić Benčić je elektrofiziologija, ugradnja, kontrola i programiranje trajnih električnih stimulatora srca.

Prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović

GašparovićProf. dr. sc. Hrvoje Gašparović rođen je 24. travnja 1973. u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu godine 1996.

Opću kirurgiju specijalizirao je u Kliničkom bolničkom centru Rebro Zagreb.

Edukaciju iz kardijalne kirugije u najvećoj je mjeri usvajao u Harvardskoj Sveučilišnoj bolnici, Brigham and Women's Hospital u Bostonu. Od svojeg povratka iz Amerike 2004. godine radi kao kardijalni kirurg u Kliničkom bolničkom centru Rebro Zagreb. Godine 2006. stječe naslov doktora znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Prof. Gašparović je prvi kardijalni kirurg iz Hrvatske koji je položio europski supspecijalistički ispit iz kardio-torakalne kirurgije te je time stekao naslov Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (FETCS).

Prof. Gašparović ima vrlo aktivnu znanstveno-nastavnu djelatnost.  Autor je više od 90 radova objavljenih u međunarodno recenziranim časopisima te 10 poglavlja u knjigama, uključujući i temeljne nastavne udžbenike Medicinskog fakulteta u Zagrebu Voditelj je poslijediplomskog studija iz kardiotorakalne kirurgije Nastavnik je na poslijediplomskom studiju iz kardiotorakalne kirurgije, kardiologije te hitne medicine, kao i dodiplomskog studija iz predmeta „Kirurgija“ Profesor kirurgije na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu postao je 2017. 2021. Izabran je u člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Trenutno obnaša funkciju pročelnika Zavoda za kardijalnu kirurgiju odraslih bolesnika, KBC Zagreb. Izabran je i za predsjednika Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju.

Prof. dr. sc. Joško Bulum

Prof. dr. sc. Joško Bulum, dr.  med., specijalist interne medicine i subspecijalist kardiologije diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.g.

Uže područje interesa prof. Joška Buluma je invazivna i intervencijska kardiologija, posebno izvođenje kompleksnih perkutanih koronarnih intervencija (PCI) poput intervencija na kroničnim totalnim okluzijama koronarnih arterija (CTO), intervencija na kalcificiranim koronarnim arterijama s upotrebom rotacijske aterektomije (rotablacija) i intravaskularne litotripsije (shockwave IVL), potom upotreba uznapredovalih metoda oslikavanja koronarnih arterija poput intravaskularnog ultrazvuka (IVUS) i optičke koherencijske tomografije (OCT) te invazivna funkcijska procjena značajnosti stenoza koronarnih arterija (FFR i iFR).

Prof. Bulum se posebno specijalizirao za perkutanu implantaciju biološkog aortalnog zalistka u bolesnika s teškom aortnom stenozom (TAVI) u čemu je jedan od operatera s najvećim brojem zahvata u Republici Hrvatskoj. Također izvodi zahvat perkutane implantacije stent grafta u liječenju bolesti torakalne aorte poput aneurizmi, disekcije i traumatske rupture (TEVAR).

Od 2014.g. obnaša funkciju pročelnika Kliničke jedinice za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Klinička jedinica je 2016.g. postala Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju a prof. Joško Bulum je imenovan voditeljem Referentnog centra.

U listopadu 2020.g. promaknut je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu s radnim mjestom u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje sudjeluje u nastavi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sudjelovao je kao predavač na više domaćih i međunarodnih kardioloških kongresa, autor je 20 znanstvenih radova i više od 80 kongresnih sažetaka iz područja kardiologije objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskoga kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva (ESC), Europskog udruženja za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI) i Euro CTO kluba.

Prof. Dr.sc. Jadranka Šeparović Hanževački

Jadranka Šeparović HanževačkiProf. Dr.sc. Jadranka Šeparović Hanževački, specijalist internist i subspecijalist kardiolog,  završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i zaposlena je na Klinici za bolesti  srca i krvnih žila, KBC Zagreb kao Pročelnica  Kliničke jedinice za ehokardiografiju i srčanu hemodinamiku. Diplomirala je 1988 godine, odličnim uspjehom, 1992.g. postala je magistar znanosti, a 1996.g. obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je i međunarodni stupanj magistra znanosti 2002. godine na Katholieke Universiteit – KU, u Leuven- u Belgija. Specijalizaciju iz Interne medicine završila je 1997.g., a užu specijalizaciju iz Kardiologije 2001.g. na istoj Klinici. Godinu dana (2001-2002) se stručno i znanstveno usavršavala iz područja kardiologije, ehokardiografije i Dopplera miokarda u Sveučilišnoj bolnici „Gasthuisberg“ u Leuven-u, Belgija. Završila je i međunarodni poslijediplomski studij „Master of Medical Imaging Postgraduate Course“ također na KU Leuven, Belgija. Predsjednica je Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode Hrvatskoga kardiološkog društva, te član Edukacijskog odbora Europskog udruženja kardiovaskularnog oslikavanja Europskog kardiološkog društva, te znanstvenog odbora godišnjeg kongresa ovog udruženja, EUROECHO 2013.

2002 g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u  katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te  15.srpnja 2008. godine u znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Od 2007-2013.g. voditelj je - znanstvenog projekta Ministarstva znanosti „Doppler miokarda u ranom otkrivanju i praćenju kardiovaskularnih bolesti“ br. 108-1081875-1991. Od 2002 – 2005.g. bila je voditelj – glavni istraživač znanstvenog projekta  Ministarstva znanosti „Tkivni Doppler u procjeni globalne i regionalne dijastoličke funkcije“  s međunarodnom suradnjom. U razdoblju od 1993-2001.g.prof. Šeparović- Hanževački  bila je suradnik na znanstvenom projektu ″Pentadekapeptid BPC 157– daljnja istraživanja″, Ministarstvo znanosti RH u svojstvu suradnika. Od 2000/2001g. Suradnica je na međunarodnom projektu : „Circumferential – Radial Strain and Strain Rate Estimation in Normal and Ischemic Myocardium” Katolic University Leuven, Cardiac Ultrasound Research Group, UH Gasthuisberg, Leuven, Belgija.Ekspertni  je recenzent  Europske komisije u Briselu u periodu od  2007 – 2010 g. u postupcima procjene prijedloga projekata u sklopu natječaja FP7 za područje kardiologije i kardiovaskularnih bolesti te recenzent projekata Ministarstva znanosti  RH 2006.g. i Ministarstva znanosti Poljske 2012.g.

Prof. Šeparović-Hanževački intenzivno je uključena u edukacijske projekte koje provodi Edukacijski odbor Europskog udruženja za oslikavanje u kardiologiji (Cardiovascular Imaging Association –EACVI) kao koautor projekta core syllabus, za područje ehokardiografije pri Europskom kardiološkom društvu i recenzent urednik projekta EACVI pocket ECHO book, džepni priručnik ehokardiografije Europskog kardiološkog društva.

Također je  organizator mnogih domaćih i međunarodnih  znanstvenih i stručnih skupova i član i «Fellow» Europskog kardiološkog društva, član Cardiovascular Imaging Association –EACVI Working Group on Echocardiography Europskog kardiološkog društva,  Hrvatskoga Kardiološkog društva, Predsjednica je Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva kao i drugih domaćih i inozemnih stručnih udruženja.

Recenzent je renomiranih časopisa: American Journal of Cardiology, Croatian Medical Journal, Collegium antropologicum i Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (BJBMS).